Escape room Maastricht

Doelgericht Samenwerken en Leiderschapstraining Maastricht in een escape room

 

Een unieke training Doelgericht Samenwerken of Leiderschapstraining in Maastricht in een escape room

Samenwerken en leiderschap is niet alleen in iedere organisatie belangrijk, ook bij escape rooms zijn deze twee eigenschappen een must om de escape succesvol te volbrengen. Escaperooms zijn gameful experiences waarbij een klein team door middel van het oplossen van puzzels en raadsels de uitgang binnen 1 uur moet bereiken. In de escape room zijn de spelers echt op elkaar aangewezen. Er is geen invloed van buitenaf en dus moeten de teamleden vertrouwen en bouwen op elkaars kennis en vooral op elkaars inzicht.

Training Doelgericht Samenwerken of Leiderschap door Feedback Training & ConsultingBertie Ubaghs van Feedback Consulting heeft samen met The Escape Hunt Experience Maastricht unieke coaching programma’s opgezet om de samenwerking en het leiderschap binnen uw organisatie of team te verbeteren. De escape room experience geeft inzicht in het gedrag van de deelnemers. Het hele spel wordt door de coach gevolgd en opgenomen. Na de escape gaat de coach met de deelnemers de videobeelden analyseren en wordt de vertaalslag gemaakt van de escaperoom naar de werkcontext.

Om uw coaching sessie nog waardevoller te maken kan deze gecombineerd worden met een persoonlijk DISC gedragsanalyse. Deze analyse brengt de unieke gedragsstijlen van alle teamleden in kaart en biedt handvaten om persoonlijke kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Na afloop van de sessie, met of zonder DISC gedragsanalyse, ontvangen de deelnemers de belangrijkste inzichten en tips van de coach. Er is dan nog de mogelijkheid om een tweede escaperoom te doen. Hierin kunnen de feedback en leerpunten uit de eerste escaperoomsessie meteen toegepast worden.

Een coachingsdag bij The Escape Hunt Experience Maastricht, onder begeleiding van Bertie Ubaghs van Feedback Consulting is geschikt voor ieder individu en team dat effectiever wil worden in zijn of haar leiderschap of de samenwerking wil verbeteren. Het is een onvergetelijke ervaring die niet alleen leuk is, maar vooral ook heel leerzaam en nuttig voor u persoonlijk en uw bedrijf.

Programma

 

Ontvangst met koffie/thee              9:00 –   9:30 uur
Escaperoom spelen                           9:30 – 10:30 uur
Feedbackmoment                            10:30 – 12:00 uur
Lunch (optioneel)                            12:00 – 12:30 uur
Afsluiting en einde programma    12:30 – 13:30 uur

Investering:

 

Begeleiding teamcoach                                         € 800,- per dagdeel
Escaperoom en gebruik coachingsruimte         € 400,- per dagdeel
Lunch (optioneel)                                                   v.a. € 9,50 per persoon
DISC gedragsanalyse (optioneel)                        € 150,- per persoon

Gedurende het hele programma is koffie en thee onbeperkt inbegrepen.
Alle bedragen zijn exclusief BTW, inclusief alle voorbereiding en verslaglegging na afloop.

Trainster Bertie Ubaghs

 

Bertie Ubaghs Trainer Escape room

Over Bertie Ubaghs

 

Over trainster Bertie Ubaghs – Trainster bij Feedback Training-Consulting die de trainingen Effectief Leiderschap en Doelgericht samenwerking geeft in de Escape Hunt Maastricht.

Passie

Haar passie is het begeleiden van groei van mensen, teams en organisaties om zo steeds betere resultaten te bereiken. Door jezelf en elkaar beter te begrijpen, de verbinding te maken, duidelijke doelen te hebben en samen te werken worden de juiste resultaten bereikt. Zo ontstaat er positief gedrag waarin successen worden behaald en gevierd.

Het begint bij eerst jezelf goed kennen alvorens je de ander kunt begrijpen. Hiervoor is verbinding nodig met jezelf en vervolgens met de ander en je omgeving. Zij vindt het mooi om deze ontwikkeling te zien en te begeleiden, omdat het leidt tot meer geluk.

Haar Expertise

Tijdens haar jarenlange ervaring als leidinggevende heeft Bertie geleerd dat je de beste resultaten bereikt MET mensen. Geef vertrouwen, maak verbinding, zorg voor zelfreflectie, stel je kwetsbaar op, zorg voor duidelijke doelen en richting etc. Maar ook dat dit niet over één nacht ijs gaat en dat dit tijd en energie kost. Waarom lukt het de ene beter dan de ander? Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, wat is jouw weg? Wat past bij jou en wat vraagt de organisatie? Allemaal herkenbare vragen die ook bij Bertie zelf de revue zijn gepasseerd. Zij begeleidt mensen graag in hun eigen proces en doe dit als professional met een gedegen opleiding en ervaring.

Achtergrond

Bertie’s stijl kenmerkt zich door enthousiasme, met vertrouwen, verbindend, professioneel, vragend en resultaatgericht.

Zij maakt snel verbinding en door de juiste vraagstelling komt Bertie snel tot de kern en zorgt voor een maximaal leereffect. Hierbij vindt zij het belangrijk dat mensen door middel van doen en ervaren leren en niet een kunstje krijgen aangeleerd.

Doelgericht samenwerken

 

Inleiding

 

Escaperooms zijn gameful experiences waarbij een klein team zonder invloed van buitenaf wordt opgesloten in een afgesloten, gethematiseerde belevingskamers waarbij het team door middel van puzzels en raadsels binnen de tijd de uitgang moet bereiken.

 

Doel

 

Doelgericht en succesvol samenwerken wordt ook verwacht binnen uw organisatie. Wij hebben de mogelijkheid om een ervaren teamcoach in te zetten tijdens en na de escape room experience. Een ervaren teamcoach geeft inzicht in de effectieve en minder effectieve patronen rondom de samenwerking tijdens de escape room challenge. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Hiermee wordt de onvergetelijke ervaring ook nog eens praktisch toepasbaar gericht op dat wat de teameffectiviteit verder kan verbeteren in de werkcontext van uw organisatie.

 

Onderwerpen

 

Gedrag als succesfactor
De één gaat direct vol enthousiast aan de slag met een uitdaging en mist daarom noodzakelijke informatie. Een ander neemt direct de leiding en heeft de uitdaging anderen te betrekken bij besluitvorming. Sommigen zijn goed in het analyseren en het bedenken van oplossingen. Hun belangrijke bijdrage wordt echter niet altijd gehoord of op waarde geschat. En wat te denken van de collega die zorgt voor de zorgvuldige uitvoering van dat wat afgesproken is maar soms niet weet wat er precies van hem of haar wordt  verwacht omdat de doeners al zijn gestart. Allemaal voorbeelden van gedrag. Gedrag dat, wanneer het op elkaar is afgestemd qua kwaliteiten, voor ongekende resultaten kan zorgen. De escape room experience geeft inzage in gedrag. Het team leert samen met de teamcoach gedrag herkennen, er succesvol op inspelen en zo de teamuitdagingen ook in de dagelijkse praktijk beter tackelen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod voorafgaand en tijdens de escape room experience.

 • Voorbereiding met opdrachtgever. Onder andere stelt de teamcoach vast wat specifieke aandachtsgebieden zijn waar het team aan wil werken.
 • Tijdens de team coaching wordt er gewerkt met de videobeelden van de escape room experience. Zo is het observeren mogelijk van het team via de videobeelden. Door specifieke momenten van de opgenomen videobeelden te “taggen” kan gericht feedback worden gegeven op dat wat goed ging en waar verbetermogelijkheden liggen.

 

Tijdens de teamcoaching:

 

 • Welke patronen zijn effectief en welke niet?
 • Hoe verloopt de communicatie waaronder het onderlinge overleg?
 • Hoe wordt de samenwerking gewaardeerd?
 • Hoe wordt er gewerkt met afspraken?
 • Hoe wordt er omgegaan met verschillen in het team?
 • Hoe wordt er gebruikt gemaakt van elkaars kennis en ervaring?
 • Welk klimaat heerst er in het team?
 • Op welke manier wordt er verantwoordelijkheid genomen voor eigen en elkaars gedrag?
 • Wat is er nodig om ineffectieve patronen te doorbreken?
 • Hoe vertalen jullie dit naar de praktijk?

DISC gedragsanalyse

 

Verdieping van de escaperoom sessie kan plaatsvinden door het inzetten van de DISC gedragsanalyse. Met een DISC gedragsanalyse wordt gemeten op welke manier u omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en  procedures. Aan de hand van de DISC-scores brengen we de unieke gedragsstijl van de teamleden in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de DISC gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. De gedragsanalyse geeft teams een waardevolle universele taal waardoor er effectiever gecommuniceerd en samengewerkt wordt. Deze analyse biedt ook voor na deze bijzondere ervaring voldoende aanknopingspunten om vervolg te geven aan doelgericht samenwerken.

 

Verankering

 

 • Na afloop van de sessie ontvangen de deelnemers de belangrijkste inzichten en tips uitgereikt.
 • De escape room biedt de mogelijkheid om naar aanleiding van uw ervaringen een nieuwe escape room experience af te nemen. Zo is het geleerde uit de eerste ervaring (direct) toe te passen. Te zien valt of het doelgericht samenwerken is verbeterd.

Doelgroep

 

Elk team dat doelgericht wilt samenwerken.

Wanneer u nog vragen heeft, mail die dan gerust naar [email protected] of bel 06-17308889.

Website Feedback Training-Consulting

Effectief leiderschap

 

Inleiding

 

Escaperooms zijn gameful experiences waarbij een klein team zonder invloed van buitenaf wordt opgesloten in een afgesloten, gethematiseerde belevingskamers waarbij het team door middel van puzzels en raadsels binnen de tijd de uitgang moet bereiken.

 

Doel

 

Leiderschap nemen en tonen op een effectieve manier wordt ook verwacht binnen uw organisatie. Wij hebben de mogelijkheid om een ervaren managementcoach in te zetten tijdens en na de escape room experience. Een ervaren coach geeft inzicht in de effectieve en minder effectieve patronen rondom leiderschap tijdens de escape room challenge. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Hiermee wordt de onvergetelijke ervaring ook nog eens praktisch toepasbaar gericht op dat wat er aan leiderschap verder kan verbeteren in de werkcontext van uw organisatie.

 

Onderwerpen

 

Gedrag als succesfactor
De één gaat direct vol enthousiast aan de slag met een uitdaging en mist daarom noodzakelijke informatie. Een ander neemt direct de leiding en heeft de uitdaging anderen te betrekken bij besluitvorming. Sommigen zijn goed in het analyseren en het bedenken van oplossingen. Hun belangrijke bijdrage wordt echter niet altijd gehoord of op waarde geschat. En wat te denken van de collega die zorgt voor de zorgvuldige uitvoering van dat wat afgesproken is maar soms niet weet wat er precies van hem of haar wordt verwacht omdat de doeners al zijn gestart. Allemaal voorbeelden van gedrag. Gedrag dat, wanneer het op elkaar is afgestemd qua kwaliteiten, voor ongekende resultaten kan zorgen. De escape room experience geeft inzage in gedrag. De leidinggevenden leren om samen met de coach gedrag te herkennen, er succesvol op inspelen en zo de team – en leiderschapsuitdagingen ook in de dagelijkse praktijk beter tackelen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod voorafgaand en tijdens de escape room experience.

 • Voorbereiding met opdrachtgever: o.a. vaststellen wat specifieke aandachtsgebieden zijn ter voorbereiding van de coach.
 • Observeren van het team via videobeelden.
 • Opname van videobeelden en “taggen” van specifieke momenten.

 

Tijdens de coaching:

 

Goed leidinggeven vraagt om het vermogen om resultaten te behalen samen met anderen. Een goede leidinggevende weet hoe hij het beste kan omgaan met de mensen in zijn team of organisatie.

 • Welke (leiderschaps)patronen zijn effectief en welke niet?
 • Hoe pakken de verschillende deelnemers het aan?
 • Wordt er situationeel leidinggegeven?
 • Welke voorkeuren van leiderschap zijn er te onderkennen?
 • Waar wordt door wie op afgehaakt?
 • Hoe verloopt de communicatie en overleg?
 • Hoe word het leiderschap gewaardeerd?
 • Hoe wordt er gewerkt met afspraken?
 • Hoe wordt er omgegaan met verschillen in het team?
 • Hoe wordt er gebruikt gemaakt van elkaars kennis en ervaring?
 • Welk klimaat heerst er in het team?
 • Op welke manier wordt er verantwoordelijkheid genomen voor eigen en elkaars gedrag?
 • Wat is er nodig om ineffectieve patronen te doorbreken?
 • Hoe vertalen jullie dit naar de praktijk?

 

Tijdens de coaching wordt er gewerkt met de videobeelden van de escape room experience.

 

DISC gedragsanalyse

 

Verdieping van de escaperoom sessie kan plaatsvinden door het inzetten van de DISC gedragsanalyse. Met een DISC gedragsanalyse wordt gemeten op welke manier u omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. Aan de hand van de DISC-scores brengen we de unieke gedragsstijl van de teamleden in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de DISC gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Bij leiderschap gaat het om het kunnen sturen en beïnvloeden van gedrag. De analyse vormt een goede basis om dit te bewerkstelligen. Begrip van gedragsstijlen vormt de basis voor het verbeteren van relaties, het werken aan wederzijds vertrouwen en een goede communicatie tussen managers en teams. De gedragsanalyse geeft teams een waardevolle universele taal waardoor er effectiever gecommuniceerd en samengewerkt wordt. Deze analyse biedt ook voor na deze bijzondere ervaring voldoende aanknopingspunten om vervolg te geven aan effectief leiderschap.

Verankering

 

Na afloop van de sessie ontvangen de deelnemers de belangrijkste inzichten en tips uitgereikt. De escape room biedt de mogelijkheid om naar aanleiding van uw ervaringen een nieuwe escape room experience af te nemen. Zo is het geleerde uit de eerste ervaring (direct) toe te passen. Te zien valt of de effectiviteit van het leiderschap is verbeterd.

Doelgroep

Elk individu en team dat effectiever wilt worden in zijn of haar leiderschap.

Wanneer u nog vragen heeft, mail die dan gerust naar [email protected] of bel 06-17308889.

Add comment